De kosten van beleggen in aandelen op een rij.

Beleggingskosten

Belang voor de lange termijn

 


Voor de lange termijnbelegger zijn kosten zeer van belang. De kosten die bij het beleggen worden gemaakt, gaan direct ten laste van het rendement op beleggingen. Daarom is het belangrijk om de kosten zo veel mogelijk te drukken. In het kostenoverzicht hebben wij van een aantal aanbieders de kosten op een rijtje gezet en met elkaar vergeleken. Daarnaast hebben we aan de hand van een modelportefeuille bekeken bij welke aanbieder de beleggingskosten het laagst zijn. Na vergelijking lijken Lynx en Todays Brokers op dit moment de laagste kosten voor haar klanten te berekenen.

In het kostenoverzicht hebben we vier elementen vergeleken. De aankoopkosten van Nederlandse en buitenlandse aandelen, de bewaarkosten, kosten van dividenduitkeringen en eventuele korting bij het verrichten van grote aantallen transacties. We hebben gekeken naar de volgende aanbieders: ABN AMRO Bank, Alex, Binck, ING Bank, Lynx, Rabobank en Todays Brokers.

Dat kosten bij beleggen op de lange termijn van belang zijn, laat het volgende voorbeeld duidelijk zien. Stel dat een bedrag van € 20.000 in aandelen wordt belegd en het jaarlijkse rendement is 7%. Indien de kosten 2% per jaar zijn, dan is het eindbedrag na 10 jaar opgelopen tot € 32.578 (na 20 jaar € 53.065). Indien de kosten 0,5% per jaar zijn, dan is het eindbedrag na 10 jaar opgelopen tot € 37.543 (na 20 jaar € 70.473), een aanmerkelijk verschil! Het is dus goed om voor dat u aandelen gaat kopen, zich eerst af te vragen bij welke aanbieder dit het beste gedaan kan worden.

 

Goedkoop beleggen in aandelen

Indien we bij alle zeven brokers dezelfde aandelen aankopen en de aandelen een jaar lang bewaren, bij welke broker betalen we dan de minste kosten? We gaan bij alle brokers uit van de aankoop van 200 aandelen ING ter waarde van € 10,00 (Nederland), 200 aandelen E-on ter waarde van € 25,00 (Duitsland) en 100 aandelen Microsoft ter waarde van $ 30,00 (NYSE). De drie fondsen keren cashdividend uit ter waarde van respectievelijk € 1,00, € 2,00 en $ 3,00. De aandelen worden een jaar lang bewaard. De orders worden via het internet gegeven en de koper is een ingezetene van de Europese Unie. Uit ons kostenonderzoek van 27 mei 2010 blijkt dat Lynx en Todays Brokers verreweg het goedkoopst zijn. Deze beide aanbieders rekenen geen bewaarloon en daarnaast zijn de aankoopkosten van aandelen bijzonder laag. Het staatje beneden bewijst dat de verschillen enorm zijn!

1. Lynx: € 17,07

1. Todays Brokers: € 17,07

3. Binck: € 67,46

4. Alex: € 94,84

5. ING Bank: € 101,85

6. ABN AMRO Bank: € 104,27

7. Rabobank: € 116,88