Hoe zit het met de koers-winstverhouding van aandelen (K/W)?

Koers-winstverhouding (K/W)

Berekening

 


Welke aandelen zijn goedkoop en welke aandelen zijn duur? De koers-winstverhouding (K/W) kan gebruikt worden als hulpmiddel bij het beantwoorden van deze vraag. De koers-winstverhouding wordt berekend door de actuele koers van een aandeel te delen door de winst per aandeel. Deze website gaat uit van de verwachte winst voor het komende jaar (2011). De uitkomst van de berekening geeft aan hoeveel keer de winst per aandeel beleggers bereid zijn te betalen om het aandeel te kopen. In het Engels wordt de koers-winstverhouding de ‘price-earnings ratio’ genoemd, afgekort P/E ratio of PER. Indien een bedrijf in een bepaald jaar verlies heeft geleden, hebben wij dat aangegeven met een negatieve koers-winstverhouding. Bedrijven met een hoge koers-winstverhouding worden meestal als riskante beleggingen beschouwd omdat een hoge koers-winstverhouding hoge verwachtingen betekent.

Op dit tabblad staan links naar overzichten van de koers-winstverhoudingen van alle aandelen die genoteerd zijn aan de beurzen van Amsterdam (AEX, AMX), Brussel (BEL 20), Parijs (CAC 40), Frankfurt (DAX), Londen (FTSE 100) en Stockholm (OMX). De koers-winstverhouding die gegeven wordt op deze website, wordt aan het eind van elke week berekend door de slotkoers van het aandeel te delen door de winst per aandeel. De winst per aandeel (WPA) is per index weergegeven op een apart tabblad. De koers-winstverhouding kan worden beschouwd als een hulpmiddel bij het kopen of verkopen van een aandeel. Indien de winst van een bedrijf incidenteel laag is door bijvoorbeeld economische tegenwind, dan vliegt de koers-winstverhouding omhoog. Zeker op dit moment van lage incidentele winsten, is voorzichtigheid geboden bij het hanteren van de koers-winstverhouding.

Rendement

Onderzoek op basis van historische gegevens laat zien dat de gemiddelde koers-winstverhouding ergens tussen de 16 en 19 ligt. Een koers-winstverhouding van 20 staat gelijk aan 5{9cca6adccc61e1e3dd917096ca2b106c25cc90259c7a1b673bd9a36484be5043} rendement. Indien de rentestand laag is (zoals nu het geval is), dan geldt als vuistregel dat een koers-winstverhouding van 20 of hoger duur is en dat een koers-winstverhouding van 10 of lager goedkoop is. Stel dat de rente op een spaarrekening 5{9cca6adccc61e1e3dd917096ca2b106c25cc90259c7a1b673bd9a36484be5043} is, dan is het verstandiger je geld op die spaarrekening te zetten dan te investeren in aandelen met een koers-winstverhouding van 20 of meer. Immers, de rente op een spaarrekening is zekerder dan de investering in aandelen. Mocht de rentestand ooit oplopen naar 10{9cca6adccc61e1e3dd917096ca2b106c25cc90259c7a1b673bd9a36484be5043}, dan is een koers-winstverhouding van 10 niet goedkoop meer.

Gemiddelde koers-winstverhouding

Sommige analisten menen dat de koers-winstverhouding te veel een momentopname is. Zij pleiten voor een methode om de gerealiseerde winst over meerdere jaren te nemen voor het vaststellen van de koers-winstverhouding. Zo worden incidentele effecten op de bepaling van de koers-winstverhouding zoveel mogelijk uitgesloten. Om die reden wordt in de overzichten de koers-winstverhoudingen per aandeel in de jaren 2007, 2008, 2009, 2010 en de verwachte koers-winstverhouding in 2011 gegeven.

Vervolgens worden in de meest rechtse kolom de voortschrijdend gemiddelde koers-winstverhoudingen in de jaren 2007, 2008, 2009, 2010 en 2011 gegeven. Indien een bedrijf in een bepaald jaar een verlies heeft geleden, dan hebben wij dat meegenomen in de berekening van de gemiddelde koers-winstverhouding. Wij maken nog een opmerking over de verwachte winst in 2011. De verwachte winst is afhankelijk van de voorspellingen van analisten. In tijden van snel verslechterende economische omstandigheden, is het goed mogelijk dat analisten achter de feiten aanlopen en van te hoge winstverwachtingen uitgaan. In de meest rechtse kolom van de tabel worden de voortschrijdend gemiddelde koers-winstverhoudingen in de jaren 2007, 2008, 2009, 2010 en 2011 gegeven.

Kwaliteit van de winst

Veel financiƫle analisten maken gebruik van de koers-winstverhouding. Daarbij wordt ook naar de kwaliteit van de winst gekeken. Als we bijvoorbeeld naar het aandeel Ahold kijken, dan zien we dat de gemiddelde koers-winstverhouding laag is. Echter, in 2007 was het grootste deel van de winst voor Ahold eenmalig doordat een aantal bedrijfsonderdelen werd verkocht. Het is bij het begrip winst van belang of het gaat om een bijzondere eenmalige gebeurtenis, bijvoorbeeld de verkoop van een dochteronderneming of dat het gaat om normale operationele winst.

In het geval van Ahold moet bij berekening van de gemiddelde koers-winstverhouding het jaar 2007 dus eigenlijk buiten beschouwing blijven of er moet gekeken worden naar de normale operationele winst. De reden is dat de verkoop van een bedrijfsonderdeel een incident is en het is niet te verwachten dat deze winst zich de komende jaren zal herhalen.

Indien de winst bestaat uit de normale operationele winst, dan is te verwachten dat deze zich elk jaar voor doet en zal dus moeten worden meegenomen in de gemiddelde koers-winstverhouding. Ook kunnen er internationaal verschillen zijn in de wijze waarop een boekhouding dient te worden ingericht. Dit kan gevolgen hebben voor de winst van een bedrijf. Indien men winsten van verschillende bedrijven met elkaar wil vergelijken, dan zal men deze opmerkingen goed in zijn oren moeten knopen.